Auto-Bag dla Philips

Zrealizowaliśmy projekt dla firmy Philips. Torba znakomicie nadaję się do składowania baterii. Informacje na niej umieszczone uświadamiają szkodliwość odpadów niebezpiecznych i podkreślają wagę selektywnej zbiórki. Baterie należy wyrzucać do specjalnie oznakowanych pojemników.