Innowacja: zbiórka elektroodpadów
i powierzchnia reklamowa w jednym urządzeniu!

MPE – Miejski Punkt Elektroodpadów to nowość na polskim rynku.
MPE stanowi odpowiedź na wyzwanie, jakim jest edukacja społeczeństwa w zakresie segregacji odpadów niebezpiecznych. Urządzenie łączy w sobie kilka funkcji.

Funkcja informacyjna – sygnalizuje problem elektroodpadów, potrzeby ich osobnej segregacji

Funkcja gromadzenia posortowanych elektroodpadów – 7 tub o pojemności 33 litry każda są pojemnikami, do których można wrzucać takie odpady jak: żarówki, baterie, telefony, ładowarki, płyty cd, tonery.

Funkcja reklamowa – 2 powierzchnie umożliwiające umieszczenie dużych plakatów / posterów, możliwość wykorzystania ich komercyjnie (wparcie dla lokalnego budżetu) lub pro-edukacyjnie (kampania społeczna).

Informacja o elektroodpadach – ich rodzajach, szkodliwości dla środowiska i potrzebie segregacji może znaleźć się na plakacie wewnątrz MPE. To idealne połączenie – informacji i pojemnika na odpady w jednym urządzeniu. 

Istnieje możliwość skorzystania z gotowego wzoru plakatu.

Na plakacie można umieścić dane, takie jak: adres urzędu miasta, gminy, wydziału środowiska lub np. adres strony internetowej.

Element w kształcie fali na szczycie urządzenia jest idealnym miejscem do umieszczenia logo lub herbu.

Rodzaje zbieranych odpadów można dowolnie skonfigurować wybierając różne wloty (różniące się opisem, grafiką i kształtem otworów).

Dwie duże powierzchnie reklamowe dają wiele możliwości. Plakat od strony wlotów na odpady może zawierać informacje pro-ekologiczne. Plakat z drugiej strony urządzenia może być wynajmowany komercyjnie (wsparcie dla lokalnego budżetu, np. na cele związane z ochroną środowiska).