Miejski Punkt Elektroodpadów w Opolu

W samym centrum Opola, przy pl. Kopernika 16 (obok Centrum Handlowego Solaris), został ustawiony Miejski Punkt Elektroodpadów

To nowość dla mieszkańców, którzy do tej pory mieli do dyspozycji dwa stacjonarne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
MPE jest nie tylko zestawem pojemników na odpady niebezpieczne, ale także tablicą informacyjną Urzędu Miasta Opola i Zakładu Komunalnego. Plakaty przypominają mieszkańcom o potrzebie segregacji odpadów.
MPE składa się z 7 tub. Każdy otwór wrzutowy jest oznaczony informacją o tym, jaki odpad może zostać umieszczony w tubie. Są to:
zużyte płyty cd, zużyte tonery, zużyte telefony i ładowarki, zużyte baterie oraz zużyte żarówki.