Torebki Auto-Bag dla Legnicy

Dla Legnicy przygotowaliśmy dedykowane projekty torebek Auto-Bag.

Jedna z torebek szczegółowo informuje jakie odpady uznajemy za biodegradowalne i do jakiego rodzaju pojemników należy je wrzucać w Legnicy.

Na drugiej torebce znajduje się informacja, które odpady zaliczamy do odpadów surowcowych.